استخدام

استخدام

با توجه به اهمیت سلامتی جسمی و روحی افراد جامعه، کادرهای مراقبتی و پرستاران گرامی همواره در جایگاه مهم و غیرقابل انکاری قرار دارند. به همین دلیل موسسه ما در نظر دارد تا از افراد با انگیزه و متخصص در امور پرستاری و مراقبت از سالمندان، کودکان و بیماران جذب نیرو کند. خوشحال خواهیم شد تا با چنین افرادی همکار شویم.
به منظور ارسال اطلاعات خود خواستاریم تا فرم زیر رو تکمیل فرمایید. پس از ارسال اطلاعات، کارشناسان ما اطلاعات شما را بررسی کرده و نتیجه را به شکل تلفنی به شما اطلاع میدهند.